• Andrej Dundović – UVODNO PREDAVANJE, tema: O motivaciji učenika na primjeru prirodoslovnih, matematičkih i tehničkih područja (SREDNJE ŠKOLE, OSNOVNE ŠKOLE)
  • Natalija Radotović – Maksić, tema: Digitalni Escape room u nastavi (OSNOVNE ŠKOLE)
  • Saša Petrinić, tema: Chatboot u alatu Power Virtual Agents (OSNOVNE ŠKOLE)
  • Tomica Turković, tema: Kako učimo? (OSNOVNE ŠKOLE, SREDNJE ŠKOLE)
  • Zoran Kovač, tema: Excel kao pomoć pri vrednovanju i analizi pisane provjere (OSNOVNE ŠKOLE, SREDNJE ŠKOLE)
  • Milan Đurić, tema: Informatika i drugi predmeti (SREDNJE ŠKOLE)
  • Nataša Mustić, Sunčica Prugović-Ivšak, tema: Potpomognuta komunikacija i asistivna tehnologija (CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU)